pocu

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana - Diaspora Start-up.

Parteneri implicati in derularea proiectului

Lider de proiect – Euro Best Team

Euro Best Team este o firmă cu capital integral românesc care își desfășoară activitatea în domeniile consultanta si formare profesionala, începând cu anul 1 februarie 2007, fără întrerupere. Principalele programe de formare profesionala derulate vizeaza managementul de proiect si accesarea fondurilor europene nerambursabile. Astfel, firma ofera un un pachet complet de cursuri suport care acopera toate competentele profesionale necesare scrierii si implementarii de proiecte europene, precum: manager de proiect, expert accesare fonduri europene, evaluator de proiecte, formare de formatori, resurse umane, achizitii publice, comunicare.

În cei 11 ani de activitate a instruit aproximativ 43.000 de persoane, în peste 10 domenii de activitate, având acreditare ANC pentru 35 de programe de formare profesională. Cursanții EBT sunt persoane din mediul privat, angajați ai instituțiilor publice, precum și persoane fără ocupație. Euro Best Team reprezintă un partener de încredere în derularea proiectelor europene și în oferirea serviciilor de formare profesională. Experiența din ultimii ani reprezintă garanția derulării în termeni profesioniști a viitoarelor colaborări.

Euro Best Team este de asemenea dezvoltator de proiecte sociale social, iar in ultimii 6 ani, activitatea de instruire s-a concentrat pe pregătirea diferitelor categorii sociale, a funcționarilor publici si a angajatilor din companii, în cadrul a 16 proiecte de amploare:

 • șase proiecte PODCA, având ca beneficiari: Ministerul Dezvoltării, Ministerul Sănătații, Oficiul Român pentru Imigrări, AM PODCA, Primăria Predeal;
 • un proiect Programul Cooperare Teritorială Transfrontalieră – PCT: beneficiar Ministerul Dezvoltării;
 • un proiect Programul Operațional Regional – POR: beneficiar Ministerul Dezvoltării;
 • două proiecte POSDRU: beneficiari AM PODCA, Ministerul Muncii
 • sase proiecte POCU: beneficiar AM POCU

În perioada 2013-2015, Euro Best Team a fost unul dintre principalii furnizori de experți evaluatori pentru Ministerul Fondurilor Europene, în acordul cadru pentru furnizare de experți.

Partener 1Asociația „LATINA”

Asociația LATINA a fost înființată în anul 2007, activitatea asociației a evoluat în ritm ascendent. Scopul principal al asociației este de a gestiona raporturile dintre cetățenii din Uniunea Europeană care sunt rezidenți sau lucrează în România și în alte state membre ale Uniunii, precum și în state extracomunitare, cu instituțiile din Statele membre. Concomitent, LATINA asigură servicii, cercetări și reprezentări pentru muncitorii detașați și migranți în și din România.

Asociația LATINA întreține raporturi oficializate cu instituții din România (ex. CNPP, Inspecția Muncii, Ministerul Afacerilor Externe), Italia (ex. INPS), Franța, Germania, cu Ambasade și Consulate ale țărilor membre ale Uniunii Europene etc.; este în directă legătură cu instituțiile de securitate socială, de asistență și siguranță socială în special din România și din Italia, atât în cadrul propriilor structuri cât și în cadrul rețelei mondiale a ITAL – Isttituto di Tutela ed Assistenza per Lavoratori (Institutul de Tutelă și Asistență a Muncitorilor), precum și prin birourile acestuia din întreaga lume. Scopul secundar al asociației este sprijinirea acțiunilor în vederea integrării sociale, economice și culturale a persoanelor imigrate din state terțe, pe întreg teritoriul Uniunii Europene, în principal și în lume, în general. Asistarea muncitorilor migranți din afara Uniunii Europene în ceea ce privește prezentarea legislației românești, a practicilor și obiceiurilor locale, a pieței muncii, a religiilor dominante în România etc., reprezintă, de asemenea, unul dintre scopurile Asociației LATINA.

Obiectivele asociației sunt următoarele:

 • ajutarea cetățenilor și a comunităților în rezolvarea problemelor birocratice, atât din Italia cât și din statul de reședință;
 • asistență privind drepturile de prestații în domeniul securității sociale și în cazuri de boală, șomaj sau probleme la locul de muncă;
 • verificarea fondurilor de asigurări;
 • pensii INPS și alte structuri;
 • practici consulare, administrative și legale;
 • informații fiscale și facilitarea legăturilor cu serviciul fiscal italian, în colaborare cu Caf UIL;
 • informații cu privire la instituții de învățământ;
 • informații cu privire la spitale și instituții de îngrijire;
 • servicii de asistență socială și juridică;
 • orientare și consiliere în privința reintrării în Italia sau România, după caz, sau cu privire la transferul în alt stat;
 • asistență, orientare și documentare în vederea susținerii acceptării, integrării și formării profesionale a italienilor emigrați;
 • legăturile cu birourile regionale ce se ocupă de problemele italienilor în străinătate;
 • oferirea consilierii și asistenței cetățenilor români ce vor să întreprindă activități în Italia și/sau România; idem pentru cetățenii italieni rezidenți în România;
 • favorizarea schimbului cultural prin intermediul cursurilor de limbi străine în străinătate sau a burselor de studiu;
 • oferirea orientării și suportului cu privire la cursurile de formare, master, stagii în întreprinderi, internship și alte moduri de pregătire profesională, cât și cu privire la posibilitatea muncii în străinătate;
 • Orientare și coaching pentru imigranți în România.

Partener 2 – Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita

Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita (Institutul Tehnic pentru noile tehnologii ale vieții) este o fundație fondată în Bergamo, Italia, pe data de 24 octombrie 2010 și care pe 28 octombrie 2010 a fost înscrisă în registrul persoanelor juridice al prefecturii din Bergamo. Institutele Tehnice Superioare (I.T.S.) sunt “școli speciale de tehnologie”, care reprezintă un canal formativ paralel al parcursurilor academice și sunt născute din exigența de a satisface cererea foarte mare din partea instituțiilor și firmelor de profil cu înaltă calificare.

Aceste structuri sunt prezente în Europa de mult timp și constituie o adevărată punte de legătură între lumea formării profesionale și piața muncii, în care tinerii învață o meserie direct la fața locului și, în același timp, stimulează transferul tehnologic pentru organizațiile publice și private.

Obiectivele Fundației Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita sunt:

 • să asigure, în mod continuu, oferta de profesioniști în relație cu caracteristicile necesare care să răspundă cererii din partea pieței muncii publice și private;
 • să susțină integrarea sistemelor educative, formative și profesionale pentru a promova cultura;
 • să susțină măsurile pentru inovație și transfer tehnologic;
 • să promoveze cultura tehnică și științifică și să promoveze orientarea tinerilor și a familiilor lor spre profesii din domeniul tehnic;
 • să promoveze formarea continuă.