pocu

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana - Diaspora Start-up.

Concurs Selecție Evaluatori

Concursul pentru selecția evaluatorilor s-a încheiat.

1. Condiții de participare la concurs

 • Disponibilitate pentru implicarea în proiect minim 4 ore/zi, perioada 21.01.2019- 28.02.2019
 • Absolvent de studii superioare
 • Reprezentant al mediului de afaceri sau al unui patronat din regiunile mai puțin dezvoltate ale României, respectiv Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est sau Sud Muntenia (mandat de reprezentare)
 • Experiență minimă în cadrul mediului de afaceri sub 5 ani (demonstrabil cu documente specifice)
Reprezintă avantaje
 • experiența în domeniul antreprenoriatului;
 • experiența de peste 4 ani în activitatea de evaluare de proiecte;
 • consultanţa în afaceri;
 • experiența managerială.

2. Dosarul de candidatură va conține

 • Scrisoare de intenție/motivație (semnată pe fiecare pagină și datată de candidat)
 • CV (model Europass în limba română, semnat pe fiecare pagină de candidat, datat și obligatoriu trebuie menționat: Locul de muncă vizat –  Membru juriu pentru selecția planurilor de afaceri)
 • Mandat de reprezentare din partea mediului de afaceri sau al unui patronat din regiunile mai puțin dezvoltate ale României
 • Copie CI (conform cu originalul, semnată și datată de candidat)
 • Copie diplomă universitate (conform cu originalul, semnată și datată de candidat)
 • Anexă experiență în domeniul antreprenoriatului/evaluare afaceri (semnată și datată de candidat) Anexa 1
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (semnat și datat de candidat)Anexa 2
 • Declarație pe proprie răspundere (semnată și datată de candidat)Anexa 3
 • Declarație privind incompatibilitatea și asigurarea confidențialității datelor (semnată și datată de candidat)Anexa 4
 • Cazier judiciar valabil la data depunerii dosarului de candidatură.

3. Modalitate de transmitere a candidaturii

Dosarul de candidatură va fi transmis în format electronic la adresa de e-mail [email protected]

În cazul verificării și identificării unor erori umane, se acceptă completarea/corectarea documentelor transmise, o singură dată.

Pentru informații privind modalitatea de contractare a experților sau procedura de selecție, vă rugăm să ne scrieți pe adresa de e-mail [email protected], cu subiectul „Selecție membri juriu” .

Așteptăm cu interes candidatura dumneavoastră.

Atenție! Ultima zi pentru depunerea candidaturilor este 28 decembrie 2018!

FIȘA POSTULUI

Concursul este organizat de Euro Best Team, lider de parteneriat al proiectului “START BUSINESS – Români din Italia” – ID 107543