pocu

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana - Diaspora Start-up.

Proiectul Start Business – Români din Italia sprijină românii din Italia care au lucrat cel puțin 1 an de zile în această țară și care doresc să revină în România pentru a-și deschide o afacere.

Proiectul se derulează pe o perioada de 3 ani, începând cu luna septembrie 2017, și este implementat de Euro Best Team în calitate de lider de parteneriat și cofinanțator, împreună cu partenerii: Asociația “LATINA” și “Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita”.

Proiectul este finanțat din fonduri europene prin Fondul Social European și de Guvernul României și completează educația antreprenorială pentru un număr de 210 persoane, sprijină participarea acestora la formare pentru a-și întocmi planuri de afaceri competitive și finanțează cele mai eficiente și sustenabile 25 de planuri de afaceri.

Ajutorul public financiar pentru implementarea planului de afaceri de către firmele noi înființate în cadrul proiectului este de până la 178.120,00 lei (40.000 euro)/ afacere și se rambursează integral pe măsură ce se desfășoară activitatea de dezvoltare.